Open de Bijbel

Nehemia 2:4
NBV 4 'Wat is dan je wens?' vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version