Gerelateerd aan Nahum 1:3

Gerelateerd aan Nahum 1:3

Psalmen 147:5

Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Psalmen 104:3

en bouwt op de wateren uw hoge zalen, u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind,
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Nehemia 9:17

Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Jakobus 1:19

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Exodus 34:6

De HEER ging voor hem langs en riep uit: 'De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig,
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Psalmen 145:8

'Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Psalmen 103:8

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Jesaja 66:15

De HEER zal komen in een vuur, met zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt zijn toorn uitvieren in vlammen, zijn dreiging in een vuurgloed.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

1 Koningen 19:11

'Kom naar buiten, 'zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Jesaja 19:1

Profetie over Egypte. Rijdend op een lichte wolk spoedt de HEER zich naar Egypte. De goden van Egypte zullen voor hem beven, Egyptes hart smelt in zijn binnenste.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Zacharia 9:14

De HEER zal boven hen verschijnen: zijn pijlen flitsend als bliksemschichten, zijn ramshoorn grommend als de donder trekt God, de HEER, op in een zuiderstorm.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Job 9:4

Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is, God kan hij nimmer straffeloos trotseren.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Numeri 14:18

"De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde."
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Psalmen 97:2

In wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Deuteronomium 5:22

De HEER heeft deze woorden-deze, en niet meer-tot u gesproken toen u daar bijeen was. Met een geweldig stemgeluid kondigde hij op de berg zijn geboden af, vanuit vuur en dreigende, donkere wolken, en hij schreef ze op twee stenen platen en gaf die aan mij.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Psalmen 50:3

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Daniel 7:13

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Job 38:1

En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:
Gerelateerd aan Nahum 1:3

Exodus 19:16

Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.
1
2
Volgende