Open de Bijbel

Nahum 1:10
NBV 10 Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag, al zijn ze overmoedig door de drank, ze worden als droge stoppels verbrand. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd, als een dorre stoppel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 For while they be folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version