Open de Bijbel

Micha 5:1
NBV1 (4:14) Kerf nu, krijgszuchtige vrouw, je lichaam open; onze muren worden belegerd, en hij die IsraĆ«l leiden moet wordt met een staf in het gezicht geslagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Now gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version