Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Johannes 4:34

Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Johannes 8:29

Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Psalmen 40:7

(40:8) en nu kan ik zeggen: 'Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.'
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Jesaja 42:21

Eens schepte de HEER er behagen in om de kracht van zijn onderricht te tonen omwille van zijn rechtvaardigheid.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

1 Petrus 2:21

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Johannes 15:10

je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Johannes 13:15

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

1 Johannes 2:6

Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Johannes 13:7

Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Filippensen 2:7

maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Lukas 1:6

Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:15

Hebreeën 7:26

Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.