Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Romeinen 7:3

Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

1 Korinthe 7:10

Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik-de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Lukas 16:18

Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Mattheüs 19:8

Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Markus 10:5

Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

1 Korinthe 7:4

Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Maleachi 2:14

En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:32

Mattheüs 5:28

En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.