Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Filippensen 2:15

opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Efeze 5:8

want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

1 Thessalonicensen 5:5

want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Spreuken 4:18

De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Johannes 12:36

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Romeinen 2:19

u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn,
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

2 Korinthe 6:14

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Johannes 5:35

Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:14

Openbaring 21:14

De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.