Gerelateerd aan Mattheüs 24:23

Gerelateerd aan Mattheüs 24:23

Lukas 21:8

Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het, ”of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet!
Gerelateerd aan Mattheüs 24:23

Markus 13:21

Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias, ”of: “Daar is hij, ”geloof het dan niet,
Gerelateerd aan Mattheüs 24:23

Johannes 5:43

Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.
Gerelateerd aan Mattheüs 24:23

Lukas 17:23

Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan.
Gerelateerd aan Mattheüs 24:23

Deuteronomium 13:1

(13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,