Mattheüs 15:15

SV

15En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis.

KJV

15Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.