Open de Bijbel

Markus 9:24
NBV 24 Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version