Markus 9:10

SV

10En zij behielden dit woord bij zichzelven, vragende onder elkander, wat het was, uit de doden opstaan.

KJV

10And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.