Markus 6:52

NBV

52Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

SV

52Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden; want hun hart was verhard.

KJV

52For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened.