Markus 6:13

SV

13En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.

KJV

13And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.