Markus 5:25

SV

25En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,

KJV

25And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.