Open de Bijbel

Markus 4:9
NBV 9 En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 En Hij zeide tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version