Markus 4:41

NBV

41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

SV

41En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

KJV

41And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?