Open de Bijbel

Markus 4:40
NBV 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version