Open de Bijbel

Markus 4:25
NBV 25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version