Markus 4:23

NBV

23Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

SV

23Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.

KJV

23If any man have ears to hear, let him hear.