Markus 4:14

SV

14De zaaier is, die het Woord zaait.

KJV

14The sower soweth the word.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.