Gerelateerd aan Markus 4:1

Gerelateerd aan Markus 4:1

Markus 2:13

Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij onderwees hen.
Gerelateerd aan Markus 4:1

Lukas 5:1

Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren,
Gerelateerd aan Markus 4:1

Lukas 8:4

Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis:
Gerelateerd aan Markus 4:1

Mattheüs 13:1

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten.
Gerelateerd aan Markus 4:1

Markus 3:7

Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea