Open de Bijbel

Markus 3:29
NBV 29 maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version