Open de Bijbel

Markus 3:14
NBV 14 Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version