Open de Bijbel

Markus 16:12
NBV 12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden, en in het veld gingen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version