Open de Bijbel

Markus 15:28
SV 28 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version