Open de Bijbel

Markus 14:71
NBV 71 Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man over wie jullie het hebben niet!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 71 En hij begon zichzelven te vervloeken en te zweren: Ik ken dezen Mens niet, Dien gij zegt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version