Gerelateerd aan Markus 14:7

Gerelateerd aan Markus 14:7

Deuteronomium 15:11

Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.
Gerelateerd aan Markus 14:7

Mattheüs 26:11

Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.
Gerelateerd aan Markus 14:7

Johannes 16:5

Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?”
Gerelateerd aan Markus 14:7

Jakobus 2:14

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
Gerelateerd aan Markus 14:7

Mattheüs 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
Gerelateerd aan Markus 14:7

Johannes 12:7

Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis;
Gerelateerd aan Markus 14:7

Johannes 16:28

Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Gerelateerd aan Markus 14:7

Filemon 1:7

Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt.
Gerelateerd aan Markus 14:7

Johannes 13:33

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
Gerelateerd aan Markus 14:7

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Markus 14:7

Johannes 17:11

Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
Gerelateerd aan Markus 14:7

Handelingen 3:21

die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.
Gerelateerd aan Markus 14:7

2 Korinthe 9:13

Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen.