Markus 14:7

NBV

7Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.

SV

7Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun weldoen; maar Mij hebt gij niet altijd.

KJV

7For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.