Open de Bijbel

Markus 14:56
NBV 56 want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 56 Want velen getuigden valselijk tegen Hem, en de getuigenissen waren niet eenparig.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version