Markus 14:50

SV

50En zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden.

KJV

50And they all forsook him, and fled.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.