Open de Bijbel

Markus 14:5
NBV 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want dezelve had kunnen boven de driehonderd penningen verkocht, en die den armen gegeven worden; en zij vergrimden tegen haar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version