Markus 14:5

NBV

5Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit.

SV

5Want dezelve had kunnen boven de driehonderd penningen verkocht, en die den armen gegeven worden; en zij vergrimden tegen haar.

KJV

5For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.