Open de Bijbel

Markus 14:46
NBV 46 Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 46 En zij sloegen hun handen aan Hem, en grepen Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 46 And they laid their hands on him, and took him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version