Open de Bijbel

Markus 14:4
NBV 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En er waren sommigen, die dat zeer kwalijk namen bij zichzelven, en zeiden: Waartoe is dit verlies der zalf geschied?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version