Open de Bijbel

Markus 14:34
NBV 34 en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version