Open de Bijbel

Markus 14:26
NBV 26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version