Open de Bijbel

Markus 13:37
NBV 37 Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 37 En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 37 And what I say unto you I say unto all, Watch.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version