Markus 13:32

NBV

32Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.

SV

32Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.

KJV

32But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.