Open de Bijbel

Markus 12:10
NBV 10 Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version