Open de Bijbel

Markus 11:22
NBV 22 Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version