Markus 10:6

SV

6Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.

KJV

6But from the beginning of the creation God made them male and female.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.