Markus 10:45

NBV

45want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

SV

45Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

KJV

45For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.