Markus 10:28

NBV

28Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’

SV

28En Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.

KJV

28Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.