Gerelateerd aan Markus 10:27

Gerelateerd aan Markus 10:27

Mattheüs 19:26

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’
Gerelateerd aan Markus 10:27

Jeremia 32:27

‘Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?
Gerelateerd aan Markus 10:27

Jeremia 32:17

“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
Gerelateerd aan Markus 10:27

Job 42:2

'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.
Gerelateerd aan Markus 10:27

Lukas 1:37

want voor God is niets onmogelijk.’
Gerelateerd aan Markus 10:27

Lukas 18:27

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’
Gerelateerd aan Markus 10:27

Genesis 18:13

Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen?
Gerelateerd aan Markus 10:27

Numeri 11:21

Mozes zei: 'Ik heb hier een volk van zeshonderdduizend mensen bij me, en u zegt dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van zullen eten?
Gerelateerd aan Markus 10:27

Hebreeën 11:19

zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.
Gerelateerd aan Markus 10:27

Zacharia 8:6

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? -spreekt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Markus 10:27

Hebreeën 7:25

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
Gerelateerd aan Markus 10:27

2 Koningen 7:2

De adjudant die de koning begeleidde nam het woord en zei: 'Zelfs al zou de HEER de hemelsluizen openzetten, wat u daar zegt is toch onmogelijk!' Maar Elisa antwoordde: 'U zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten.'
Gerelateerd aan Markus 10:27

Filippensen 3:21

Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.