Open de Bijbel

Markus 1:43
NBV 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 43 En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version