Open de Bijbel

Markus 1:4
NBV 4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version