Open de Bijbel

Markus 1:35
NBV 35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version