Gerelateerd aan Markus 1:11

Gerelateerd aan Markus 1:11

Jesaja 42:1

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Gerelateerd aan Markus 1:11

Mattheüs 3:17

En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Markus 9:7

Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Psalmen 2:7

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
Gerelateerd aan Markus 1:11

Kolossensen 1:13

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
Gerelateerd aan Markus 1:11

2 Petrus 1:17

Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: 'Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.'
Gerelateerd aan Markus 1:11

Romeinen 1:4

aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 5:20

De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 5:37

De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien,
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 6:69

en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 1:34

En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Lukas 9:35

Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 12:28

Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Mattheüs 17:5

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Gerelateerd aan Markus 1:11

Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.