Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Lukas 1:78

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Jeremia 33:6

dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Jesaja 30:26

Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Psalmen 84:11

(84:12) Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Johannes 1:4

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Openbaring 22:16

'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.'
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

2 Samuel 23:4

Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten."
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Maleachi 3:16

Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de HEER hadden, die zijn naam hoogachtten.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Openbaring 2:28

Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Handelingen 13:47

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Hosea 6:1

'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER ! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Handelingen 13:26

Broeders en zusters, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Johannes 15:2

Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Lukas 1:50

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Johannes 1:8

Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Lukas 2:32

een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
Gerelateerd aan Maleachi 4:2

Ezechiel 47:12

Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.'
1
2
3
Volgende