Open de Bijbel

Lukas 9:59
NBV 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 59 En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version