Lukas 9:51, 53

NBV

51Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.
53wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.

SV

51En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.
53En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem.

KJV

51And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
53And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.